.: ... :.

      یک سال دیگر، پَر... فرصت جبران، پَر... حضور تو، پَر... آرام و قرار، پَر... من اما، پَرپَر... __________________________________________     پ.ن:  دلت می خواد که وقتی با اون حالت دویدی و رفتی، اون ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 45 بازدید
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
مهر 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست